Košík:1 ks
bez DPH:€ 34.42
s DPH:€ 41.30
 Kontakt
lacnejšiekurenie.sk
  tel.: +421 905 952 075
 
Náš partner vo vykurovaní

Inštalačná príručka

 

Nižšie je uvedený stručný popis činnosti a spôsob nastavenia prevádzkových parametrov regulátorov pre kotly ÚK.


Regulátor čerpadla ÚK

Jednoduchý regulátor pre obsluhu. Vykonáva funkcie zapínania čerpadla ÚK v prípade, že voda v kotli dosiahne zadanú hodnotu. Regulátor vypne čerpadlo, ak teplota klesne pod nastavenú prahovú hodnotu (mínus hysterézia v CS- 21). Regulátory CS- 19 a CS- 21 majú funkciu ANTISTOP chrániacu čerpadlo  pred usadeninami vodného kameňa. Mimo vykurovaciu sezónu sa čerpadlo zapne na pár minút každých 10 dní. Vo všetkých regulátoroch je možné zapnúť čerpadla v manuálnom režime. Podrobné informácie o tejto téme možno nájsť v návode na obsluhu zariadení.
 

regulátory SPOLUPRACUJÚCE S VENTYLÁTOROM DÚCHANIA.

Ventilátor je v činnosti do dosiahnutia zadanej teploty na kotle. Potom prechádza do udržacieho režimu. Na niekoľko minút sú zapínané dúchania udržiavajúce proces spaľovania a brániace tvorbe plynu v utlmenom kotli. Čas dúchania je od pár až po niekoľko desiatok sekúnd. Príliš krátke prestávky dúchania môžu spôsobiť vrenie vody v kotli. Pokles teploty pod zadanú hodnotou mínus hysterézia má za následok nové zapnutie dúchania. Regulátory ovládajú tiež prevádzku čerpadla ÚK a čerpadla TÚV (nie všetky typy). Kľúčom k správnemu spaľovaniu je nastavenie intenzity dúchania. Pri pomalom dúchaní je slabé spaľovanie, kotol nedosahuje dostatočný výkon na ohrev vody vo vykurovacom systéme. Ak je dúchanie príliš silné, spaľovanie je rýchle a dochádza k strate energie unikajúcej do atmosféry komínom. Dobrým riešením je použitie regulátora zPID s plynulou a automaticky regulovanou intenzitou dúchania, v závislosti na zadanej teplote a teplote spalín na kotle .

regulátory PRE KOTLY s podávačom

Činnosť čerpadiel a ventilátora je ako u regulátora bez podávača. Ďalšie parametre pre nastavenie sú prevádzka a prestávka podávača v režime prevádzky a udržiavania. Správne nastavenie prevádzkových parametrov je predpokladom pre dobré a efektívne spaľovanie, režim udržiavania udržuje kotol v stave spaľovania. Regulátor má tepelnú ochranu podávača. V prípade nárastu teploty nad prahovú hodnotu alarmu sa zapína alarm, regulátor aktivuje podávač na pár až niekoľko desiatok minút. Palivo z podávača je presúvané do kotla (ak je príčinou zvýšenia teploty presun plameňa do slimáka, táto funkcia zabraňuje vznieteniu paliva v podávači). Dôležitým parametrom je čas prevádzky a čas prestávky podávača a ventilátora v udržiavaní. Ak je čas prevádzky v udržiavaní príliš dlhý (alebo) čas prestávky v udržiavaní veľmi krátky, môžete teplota kotla rýchlo narastať. Vtedy sú uvádzané do činnosti ochrany (vypnutie dúchania a podávača), ale aj tak pri absencii dostatočného odberu tepla môže dôjsť do varu vody v systéme ÚK .

VENTILY SPOLUPRACUJÚCE S NAŠIMI REGULÁTORMI

S regulátormi našej firmy spolupracuje celý rad ventilov s pohonmi s trojbodovým ovládaním na 220V. Obvodová rýchlosť do 1500s/90°. Nižšie popis štítku:

N – Napájacie napätie 230V AC
Y1 – Ovládací signál: otvor 230V
Y2 – Ovládací signál: zavri 230V

 Pôsob nastavenia klapky ventilátora v zásypovom kotli zPID 

pôsob nastavenia klapky ventilátora pred vykurovaciu sezónu je veľmi dôležitou súčasťou správnej prevádzky kotla, a to najmä pri riadení zPID. V prvom rade je potrebné prednastaviť polohu klapky (aj skrutky zaťaženia) v závislosti od modelu a nastavenia ventilátorov:

Presné overenie správnosti nastavenia klapky sa vykonáva na ventilátori nainštalovanom na kotli, keď je kotol rozkúrený (pre nastavenie správnej polohy odpovedajúcej komínovému ťahu). K tomu je potrebné vyberať v regulátori funkciu "manuálna prevádzka" a skontrolovať činnosť klapky pre rôzne výkony ventilátora. 

Počas činnosti dúchania správne nastavená klapka by sa mala začať nachyľovať až pri okolo 10-20% výkonu dúchania. Činnosť pri nižších otáčkach je správna pri minimálnom ťahu, cez medzery v konštrukcii ventilátora a samotného kotol.