Košík:1 ks
bez DPH:€ 34.42
s DPH:€ 41.30
 Najpredávanejšie
MODUL INTERNET

Funkcie pri spolupráci s novšími regulátormi: diaľková kontrola činnosti kotla pomocou internetu, zobrazenie všetkých
zariadení vykurovacej sústavy, možnosť zmeny všetkých parametrov hlavného regulátora (pri zachovaní štruktúry a postupnosti
menu), zobrazenie histórie teplôt, zobrazenie histórie udalosti (alarmov a zmien parametrov), možnosť vytvorenia
ľubovoľného množstva hesiel (s rôznymi právami - menu, udalosti, štatistika), zmena zadanej teploty na izbovom regulátory,
možnosť ovládania množstva modulov z jedného administratívneho miesta, mailové upovedomenie o alarmoch, dodatočná
možnosť upovedomovania SMS o alarmoch (nutný abonent)
Funkcie pri spolupráci so staršími regulátormi: diaľková kontrola činnosti kotla pomocou internetu, grafi cký interfejs
s animáciou na displeji domáceho počítača, možnosť vykonať zmeny zadaných teplôt tak pre čerpadlá, ako aj pre zmiešavacie
ventily, možnosť vykonať zmeny zadaných teplôt na izbovom regulátori RS, zobrazenie teploty na snímačoch, zobrazenie
histórie teplôt zobrazenie histórie a druhu alarmu, verzia na mobilné zariadenia k stiahnutiu na Google Play
(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)