Košík:1 produkt
bez DPH:€ 24.59
s DPH:€ 29.51
 Najpredávanejšie

Výkon kotla: 60kW
Zásobník na pelety: 600lit (väčší za doplatok)

Popis

Konštrukčné riešenie automatického kotla rady P zaručuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť, životnosť a jednoduché ovládanie. Kotly radu P dosahujú účinnosť spaľovania až 95 %. Kotol tvorí zvarenec z oceľových plechov s trubkovnicovým ležatým výmenníkom. Vnútorná stena kotla je hrúbky 5 mm. Horák s automatickým zapaľovaním je umiestnený v spodných dvierkach – čo zabezpečuje prístup pre jednoduché čistenie kotla a horáka. 

Rotačný horák na pelety radu PB  PREMIUM je vyrobený z vysoko kvalitnej antikorovej žiaruvzdornej ocele. Pracuje na  princípe riadenej dodávky paliva. Má automatické zapaľovanie (keramický zapaľovač), ktoré zapáli pelety dopravené na rošt. Horák obsahuje 2 šnekové dopravníky – prvý zabezpečuje odber  paliva zo zásobníka a druhý ho následne dávkuje do spaľovacej komory. Spaľovacia komora je rotačná. Rotácia zabezpečuje premiešavanie paliva v spaľovacej komore a odstránenie popola + spekancov.  Taktiež zabezpečuje lepšie spaľovanie paliva a bezúdržbovú prevádzku horáka (nie je potrebné jeho pravidelné čistenie). Celý chod kotla ovláda elektronická riadiaca jednotka s dotykovým displejom. Jej peletový horák PB Premium ovládanie je veľmi jednoduché a intuitívne. Riadiaca jednotka okrem ovládania procesu spaľovania má množstvo iných funkcií ako napr: ekvitermické riadenie, ovládanie čerpadiel ÚK a TÚV, akumulačnú nádrž, izbový termostat, pripojenie na internet, hlásenie nedostatku paliva...  K riadiacej jednotke je možné pripojiť izbovú jednotku.

Specifikácia

Prednosti

 • spoľahlivý peletový horák, nenáročný na údržbu
 • automatická prevádzka: zapálenie, čistenie, kontrola plameňa a vyhasínanie
 • dotykový displej s jednoduchým ovládaním
 • rotačná spaľovacia komora, ktorá umožňuje spaľovať aj pelety nízkej kvality
 • nízke emisie a vysoká účinnosť spaľovania až 99 %
 • samočistenie vzduchom a rotáciou
 • snímanie intenzity plameňa prostredníctvom fotosnímača
 • modulácia výkonu
 • množstvo doplnkových funkcií
 • riadenie prevádzky horáku prostredníctvom izbového termostatu alebo prostredníctvom ekvitermickej regulácie
 • možnosť spaľovania drevných peliet priemerov 6 až 8 mm
 • horák vyrobený z kvalitnej žiaruvzdornej nerezovej ocele
 • viacjazyčné menu, možnosť nastavenia širokej škály parametrov
 • zobrazovanie prevádzkových stavov

palivo:  - pelety, pelety nízkej kvality s obsahom kôry o priemeroch 6 a 8 mm, dokáže spaľovať aj sušené kôstky čerešne a olív, ovos...

Vyrába so vo výkonových radách 25, 44, 70, 100, 120 a 150 kW

Podmienka garancie: Uvádzanie do prevádzky peletových kotlov modelových radov P, DP a PU vykonáva firemný servisný technik od firmy MAGA s.r.o. . Cena spustenia je 160 € s DPH (v rámci SR).
   

Pre optimálny chod systému, maximálnu životnosť a minimálnu spotrebu paliva odporúčame zapojenie akumulačnej nádrže. Z hľadiska záručných podmienok je dôležité uvedenie kotla do prevádzky, ktoré vykonáva hlavný servisný technik. Z uvedených položiek sú pre zabezpečenie vratnej vody na spiatočke a funkčného prepojenia s akumulačnou nádržou nutné hrubo označené položky. Pre optimálny chod systému, maximálnu životnosť a minimálnu spotrebu paliva odporúčame zapojenie akumulačnej nádrže. Z hľadiska záručných podmienok je dôležité uvedenie kotla do prevádzky, ktoré vykonáva hlavný servisný technik.

B-modul je nevyhnutný pre riadenie akumulačnej nádrže. Pomocou senzorov zabezpečí optimálne vrstvenie vody v nádrži. Znižuje sa tak spotreba peliet o 20 %. Trojcestný ventil so servopohonom zabezpečí automatické otvorenie/zatvorenie akumulačného okruhu.

Zapojenie kotla s akumulačnou nádržou sú ideálne z hľadiska plného využitia kapacít kotla a akumulačnej nádrže. Pracuje s minimálnym počtom zápalov. Zaručuje maximálnu životnosť kotla, minimálnu spotrebu paliva.

Najčastejším doplnkovým príslušenstvom je webový modul EcoNet. Je určený na diaľkovú reguláciu cez internet (PC, mobil, tablet...) a najmä na možnosť servisného zásahu hlavného technika firmy MAGA v prípade rozladenia nastavenia parametrov.

 
(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)